Прозорість та інформаційна відкритість

 

 

Cтатут закладу освіти

 Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

       Наказ про результати державної атестації

       Рішення обласної ради про реорганізацію закладу

       Виписка з Єдиного державного реєстру

       Довідка Управління статистики

      Ліцензія, свідоцтва про атестацію 2000-2014 рр.

 Робочий навчальний план на 2017/ 2018 навчальний рік

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником – Хмельницька область

 Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу – українська 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – Школа розташована у навчальному корпусі, що є пам’яткою архітектури місцевого значення кінця ХІХ-початку ХХ століття “Гімназія Славутинської” і є конструктивно непридатним для дітей з особливими освітніми проблемами. Спальний корпус закладу облаштований пандусом з окремим входом для даної категорії дітей

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати – Додаткових освітніх та інших послуг заклад освіти наразі не надає

 Інша інформація