Нормативні документи

І. Нормативно-правова база

Конституція України.

Державний стандарт початкової освіти – від 20 квітня 2011 р. № 462

  Державний стандарт початкової освіти – від 16 листопада 2000

  Державний стандарт базової і повної середньої освіти – від 23 листопада 2011 р. № 1392

 Державний стандарт базової і повної середньої освіти – від 14 січня 2004

  Національна доктрина розвитку освіти

  Конвенція про права дитини

  Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних    закладів України

  Закон України Про авторське право і суміжні права

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту».

Закон України від 06.07.2010р. №2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально виховного процесу».

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329, зареєстрований Міністерством юстиції України 11.05.2011р. за №566/19304 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загально

 

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.2009р. №518/674, зареєстрована Міністерством юстиції України 17

Інструктивно – методичний лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9- 532 «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ Міністерства освіти і науки України №496 від 03.06.2008 р. «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ Міністерства освіти і науки України № 732 від 20.12.2002 року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 року за № 498/15189.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (інструктивно –методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-61

Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 №563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.09.2003 за №878/8199.

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94

Інструкція про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально – виховних закладів України за станом здоров’я, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України №186 від 17.03.2008р.

Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН 11.12.2000 №579, (у редакції наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012р. №115

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. №319

Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджений Міністерством освіти і науки України 13.08.2007 р. №737

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.11.2011 №1310 «Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012р. №1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2000 №1/9-533 (визначення претендентів на нагородження медалями).

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.03.2001 №1/9-124 «Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном».

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.01.2004 №1/9-16 (одержання атестатів особами, які відмовилися від ідентифікаційних кодів).

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2002 №1/9-165 «Про дострокове проведення державної підсумкової атестації».

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.06.2008 №1/9-360 (протокол ДПА та форма звітності).

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.02.2010 №1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту».

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2001 №1/9-181 «Про проведення випускних вечорів у навчальних закладах».

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2003 №1/9-287 (посилення виховної і роз’яснювальної роботи з випускниками щодо правил поведінки у громадських місцях під час проведення випускних вечорів).

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.03.2009 №1/9-150 (збирання коштів, поведінка випускників під час проведення випускних вечорів).

 

 ІІ. Загальна документація

  1.   

Навчальні кабінети

    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань  охорони праці, безпеки    життєдіяльності – Інструктивно-методичні матеріали

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-    1927

Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для предметів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Положення  про Реєстр комп’ютерних програм

Правила використання комп’ютерних програм

  Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

  Про Обробку персональних даних

 Перелік службової інформації, що є власністю держави

Про технології дистанційного навчання 

Про інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного        напряму загальноосвітніх навчальних закладах”

 Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних    кабінетів  початкової освіти

 Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету біології

 Примірне Положення про навчальний кабінет  основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий перелік навчального обладнання для кабінетів географії загальноосвітніх навчальних закладів

Матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії

Типовий перелік навчального обладнання для кабінетів математики загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий перелік навчального обладнання для кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальний кабінет української мови і літератури: нормативні орієнтири та методичні рекомендації

Положення про кабінет світової літератури

 Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчальних камбінетів іноземних мов

 Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету історії та правознавства

 Методичні рекомендації щодо створення кабінетів предметів художньо-естетичного циклу

Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального кабінету предмета «Захист Вітчизни»

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: перелік навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання для  5-11  класів